Veel gestelde vragen:

Wat zijn jullie openingstijden?

De openingstijden zijn:

Maandag t/m vrijdag: 09:00 tot 18:00

Zaterdag:                        09:00 tot 17:00

Waar kan ik de GoPro afhalen?

De GoPro staat voor je klaar vanaf het tijdstip waarop je de camera bij ons hebt gereserveerd. Het afhaalpunt is: Hoornbloem 35 in Voorthuizen.

.

Wanneer breng ik de GoPro weer bij jullie terug?

Je dient de GoPro bij ons terug te brengen voor het afgesproken tijdstip zoals dit vermeld staat op je contract. Houd je aan deze tijden, want het kan heel goed dat een volgende huurder staat te wachten op de camera. Mocht je de afgesproken tijd niet halen, neem dan zo snel mogelijk contact op met onze planning, zodat we op de hoogte zijn van je vertraging. 

Brengen jullie extra kosten in rekening als ik te laat terugkom?

Ja, als je zonder overleg later terug komt dan de met ons afgesproken eindtijd brengen we een extra huurdag in rekening. Ook als de huurtermijn wordt overschreden rekenen we de daarvoor geldende extra huurkosten. 

Hoe werkt het bij jullie qua aansprakelijkheid?

6.1       GoProverhuur.com is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die de klant of een derde door het gebruik van de verhuurde producten mocht lijden.

6.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van GoProverhuur.com te allen tijde beperkt tot het bedrag van de huurprijs, respectievelijk de kosten van reparatie. 

6.3       GoProverhuur.com komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen in de artikelen 6.1 en 6.2 indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van GoProverhuur.com.
 

6.4       Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van GoProverhuur.com, zal de klant GoProverhuur.com vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met het gebruik van de producten. De klant zal GoProverhuur.com alle schade vergoeden die GoProverhuur.com lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
 

6.5       GoProverhuur.com heeft het recht om uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk te staken in geval van een aanspraak van een derde inzake inbreuk op de privacy  en/of intellectuele eigendomsrechten die verband houden met het gebruik door een klant van door GoProverhuur.com  verstrekte producten. 

Rekenen jullie een borg?

Ja wij rekenen borg over de verhuurder producten. De borg hangt af van de producten dat je huurt bij ons. De standaard borg bedraagt: € 150,-. Dit dient contant te worden betaald bij afnamen van de GoPro. Wanneer de producten zonder aanmerking terug komen ontvang je de borg gelijk contant terug. 

Wanneer is er sprake van schade?

Gebruikssporen en slijtage op de behuizing van GoPro’s en lenzen wordt bij ons niet aangemerkt als schade; mocht er sprake zijn van krassen of beschadigingen op het glas of de behuizing als gevolg van onzorgvuldig gebruik, dan wordt dit gerekend als schade en worden de kosten aan je doorberekend. Als je de apparatuur bij ons terug komt brengen moet het in dezelfde staat zijn als wanneer je het bij ons komt ophalen. 

Andere vraag?

Heb je een ander vraag voor ons? Mail het dan gemakkelijk naar info@goproverhuur.com of vul het contactformulier in en wij helpen je binnen 1 werkdag! 

Contact formulier